Hamnekart for Rosendal Hamn

Hamnekart - Rosendal Hamn

Dei blå felta syner gjestekaiene. I tillegg vil nokre av dei faste plassane på kaia i midten vera ledig i periodar. Det gjeld dei som er merka med grøne skilt med "Ledig".