Slik er bryggane fortøyde

NB! Bygningane i bakgrunnen er ikkje frå Rosendal!

Copyright SEAFLEX®